Audytowanie i Zarządzanie Zmianą w obszarze IT


zarządzanie zmianą w dzisiejszych czasach jest jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania, a umiejętność kierowania zmianami często warunkuje sukces firmy.
W obecnych warunkach biznesowych, żadna firma nie może pozwolić sobie na rezygnację z dokonywania stałej analizy prowadzonej działalności, czynności audytowych i kontrolnych w tym zakresie oraz ustaleń powodujących potrzebę wprowadzenia zmiany we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, a zwłaszcza w obszarze IT.
Audyt i organizacja procesu zarządzania zmianą w systemie informatycznym podyktowane są wieloma, często ważnymi dla firmy względami, np. wprowadzenie nowych usług systemu informatycznego, podniesienie jakości i funkcjonalności istniejących usług, podwyższenie bezpieczeństwa systemu informatycznego, itp. Rezygnacja z tych działań odbiłaby się negatywnie na pracownikach firma, jej klientach, partnerach handlowi, a w konsekwencji na prowadzonej działalności biznesowej.
Zarządzanie Zmianą jest szczególnie istotne w odniesieniu do konfiguracji zabezpieczeń sieci. Sieci są obecnie podstawą funkcjonowania całego systemu informatycznego. Zmiany zabezpieczeń sieci dokonywane są zwykle każdego dnia na wielu urządzeniach, często przez różnych administratorów. Błędna konfiguracja zabezpieczeń sieci może spowodować otwarcie możliwości nieupoważnionego dostępu do zasobów systemu, a w konsekwencji straty finansowe, utratę reputacji firmy itd.
Zarządzanie Zmianą w skali całego systemu informatycznego to proces złożony. Proces zarządzania zmianami powinien zostać tak zorganizowany, aby wprowadzanie zmian odbywało się jak najmniejszym kosztem, przy minimalnym ryzyku zakłócenia usług IT oraz zapewnionej pełnej rozliczalności. Właściwe wprowadzanie zmian w systemie informatycznym powinno opierać się na minimalizacji możliwości wystąpienia błędów. Aby to uzyskać, należy opracować i wdrożyć odpowiednie procedury oparte na standardach i dobrych praktykach  oraz zastosować odpowiednie narzędzia realizacji procedur. Wprowadzenie zmian bez odpowiedniego planowania, testowania i rozliczania jest częstym powodem zakłóceń i utraty dostępności usług systemu informatycznego oraz innych naruszeń bezpieczeństwa. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego wpływu zmian na dostępność i jakość usług IT, firma powinna być przygotowana na ich bezpieczne i kontrolowane wprowadzanie.
W obszarze informatycznym, w procesie zarządzania zmianą, korzystanie z narzędzi wspomagających procesy Zarządzania Zmianą, które wspomagają ludzi i automatyzują określone czynności jest koniecznością. Dzieję się tak głównie dlatego, że proces Zarządzania Zmianami wymaga poświęcenia dużych nakładów pracy oraz bieżącej rejestracji dużej ilość informacji dotyczącej wprowadzanych zmian. System informatyczny w swojej historii zarejestrowanych zmian, zawiera tak wiele informacji, że wyszukanie określonych danych jest bardzo czasochłonne, przez co dalsze rejestrowanie kolejnych zmian traci swoje uzasadnienie.
Firmy planujące organizację procesu zarządzania zmianami w obszarze IT powinny korzystać z wykwalifikowanej kadry informatyków, dostępnych standardów zarządzania usług i bezpieczeństwa IT (m.in. ISO/IEC 20000 – ITIL, PCI-DSS, ISO/IEC 27001,) oraz korzystać z narzędzi wspomagających proces zarządzania zmianą lub skorzystać w tym zakresie z usług specjalizujących się w tej dziedzinie firm outsourcingowych.
Outsourcing24 jako doświadczona firma świadcząca usługi i oferująca różne rozwiązania w zakresie IT jest w stanie w pełni  sprostać współczesnym oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów w zakresie zarzadzania infrastrukturą IT, zabezpieczenia, archiwizacji oraz odtworzenia systemów i baz danych. Świadcząc nasze usługi i wdrażając nasze rozwiązania dbamy o niezakłóconą działalność i rozwój naszych klientów.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.
Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz!
 
Dział Handlowy | 22 266 06 66  | kontakt@outsourcing24.pl 
 
 
 
Powrót na stronę główną IT