Monitoring sieci i systemów IT


Monitoring. Czy to potrzebne ?
Tak, bo nie można tylko czekać na awarię, należy przewidywać wydarzenia tak, żeby nie wystąpiły lub miały minimalny wpływa na ciągłość pracy systemu IT organizacji.
Różnorodność i złożoność środowisk informatycznych wykorzystywanych obecnie w działalności firm i przedsiębiorstw sprawia, że efektywna realizacja usług utrzymaniowych (opieki serwisowej) wymaga ciągłych usprawnień. Jednocześnie czas reakcji w przypadku awarii nie jest już tak ważny. Istotne jest to, jak szybko organizacja będzie mogła powrócić do normalnej pracy. Być może awaria jednego komputera w skali całej 100 osobowej firmy nie jest tak ważna, chyba, że będzie to komputer Głównej Księgowej, a dodatkowo problem wystąpił w dniu płatności pensji.
Opisana wyżej sytuacja nie jest fikcyjna, a wynika z naszego wieloletniego doświadczenia w kompleksowej obsłudze informatycznej naszych Partnerów.
Spółka Outsourcing24 dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej wdrożyła zaawansowane rozwiązania w zakresie monitoringu zasobów IT.
Główne nasze działania skierowaliśmy na:
 • Wdrożenie oprogramowania do audytowania i zarządzania zmianą
 • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania aplikacjami, serwerami i siecią
Wdrożenie oprogramowania do audytowania i zarządzania zmianą pozwala na rejestrowanie historii zmian dokonywanych w systemie Partnerów. W sytuacji wystąpienia problemów możliwe jest określenie kto, kiedy, jakie zmiany wprowadzał. Tym samym możliwa jest szybsza i skuteczniejsza identyfikacja przyczyn wystąpienia problemów. Oprogramowanie do audytowania i zarządzania zmianą posiada także funkcje przywracania wcześniejszych ustawień systemowych. Oznacza to, że po identyfikacji niepożądanej zmiany będącej przyczyną wystąpienia problemów możliwe jest szybkie cofnięcie tych zmian i przywrócenie systemu do stanu sprzed wystąpienia problemu.
Opisana funkcjonalność ma znaczenie dla ciągłości działania systemów IT naszych Partnerów. Nawet niewielka zmiana wprowadzona w systemie może spowodować poważne problemy, w skrajnych przypadkach spowodować wstrzymanie jego działanie. Dla Państwa może się to przekładać na poważne problemy organizacyjne, a nawet straty finansowe.
Zmiany w systemie informatycznym mogą być dokonywane przez użytkowników lub administratorów. Poza tym mogą wystąpić automatyczne zdarzenia systemowe, które również mogą być przyczynami problemów w jego prawidłowym działaniu. Rozwiązanie problemu wymaga często analizy zdarzeń zarejestrowanych w logach systemowych serwera.  A gdy w większości organizacji pracuje klika serwerów, administrator musi zalogować się do każdego z nich. Przejrzenie archiwum zdarzeń, szczegółowa analiza i kategoryzacja zdarzeń, wyciągnięcie wniosków, określenie  przyczyn problemów oraz ustalenie sposobów ich rozwiązania to cenny czas, którego nie da się zatrzymać/nadrobić.
Wdrożenie oprogramowania do zarządzania aplikacjami, serwerami i siecią wpływa w istotny sposób na zarządzania systemami IT Partnerów oraz tryb rozwiązywania problemów. 
Zastosowanie zaawansowanych narzędzi do rejestracji i analizy zdarzeń systemowych pozwala na zautomatyzowanie tego procesu. Wdrożone rozwiązania dokonują automatycznego, bieżącego zbierania informacji o zdarzeniach systemowych z wielu serwerów, archiwizują informacje oraz prezentują je w jednym miejscu. Dzięki temu proces diagnozowania i doboru rozwiązań jest dokonywany bardziej efektywnie, przy mniejszym nakładzie zasobów.
Aktualizacja systemu bądź aplikacji to standardowa czynność w ramach obsługi systemów informatycznych. Wymaga czasu na jej wykonanie, a z tym wiąże się utrudniony dostęp do zasobów sieciowych dla użytkowników systemu. Aktualizacje powinny być dokonywane możliwie szybko w sposób niezauważalny dla użytkownika, najlepiej poza godzinami pracy firmy lub w dzień wolny. Jest to możliwe poprzez narzędzie automatycznej aktualizacji. Automatyczna aktualizacja to możliwość lepszego zaplanowania  i wykorzystania naszych zasobów. Dla Partnerów oznacza to brak przestojów oraz ciągłość pracy.
W utrzymaniu systemów IT kluczowe znaczenie ma czas. Możliwość działania w terenie, przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak tablety, z jednoczesną możliwością dostępu do zaawansowanych narzędzi administrowania i zarządzania infrastrukturą, znacząco skraca czas i podnosi jakość obsługi Partnera. Z tą myślą wdrożyliśmy zestaw narzędzi do mobilnej administracji klasy Mobile Admin.
Adres IP pozwala identyfikować elementy systemu informatycznego takie jak np. serwery, komputery, drukarki. Do tej pory czynności te wykonywane  w sposób niezautomatyzowany i podatny na błędy. Adresy IP były identyfikowane i przypisywane do urządzeń ręcznie. Wdrożenie narzędzi zarządzania adresacją IP pozwala na automatyczne przydzielanie puli adresów IP według określonej logiki, automatyczną ich aktualizację i kontrolę.
Korzyści dla Partnera:
 • możliwość przewidywania i eliminowania problemów w systemach IT zanim doprowadzą do przerwania ciągłości pracy.
 • skrócenie czasu rozwiązania problemu
Technologie: Netwrix, Solarwinds, Zabbix

 

Monitorowanie stanu systemu Partnera – ZABBIX
Bieżące badanie stanu serwerów, stanu usług, stanu przełączników czy drukarek, daje w wyniku pełny obraz firmowego środowiska IT. Monitoringowi podlegają wszystkie główne procesy zachodzące w serwerach, obciążenie procesora, dostępna wielkość pamięci, wydajność dysków twardych, wydajność i problemy serwera SQL. Monitorowanie komputerów to nie wszystko, za prawidłowe działanie systemów odpowiadają również urządzenia sieciowe.
Zabbix to aplikacja umożliwiająca monitorowania usług sieciowych, serwerów, stacji roboczych oraz urządzeń sieciowych. Zabbix pozwala na bieżące nadzorowanie wszystkich usług w sieci firmowej w trybie on line. "Agenci Zabbixa" potrafią sprawdzać poprawność połączeń, ich wydajność, badać integralność sieci. Aplikacja pozwala testować routery, zbierać dane o wykorzystaniu pamięci RAM i obciążeniu procesora na serwerach oraz stacjach roboczych. Funkcjonalność aplikacji Zabbix pozwala na monitowanie parametrów pracy poszczególnych urządzeń komputerowych, a to umożliwia wcześniejsze podjęcie działań naprawczych, przez co minimalizuje się wystąpienie poważnych awarii, których efektem może być zniszczenia sprzętu informatycznego.
Główne zastosowanie: monitorowanie obciążenia serwera (wykorzystanie procesora, pamięci RAM, pojemności dysków twardych).
Zabbix monitoruje:
 • serwery MS Windows, serwery Linux
 • wydajność serwerów baz danych
 • sprawność systemów pocztowych
 • drukarki sieciowe (ilość wydruków, zużycie materiałów eksploatacyjnych)
 • switche, (stan i statystykę portów, błędy na poszczególnych portach)
 • zasilacze awaryjne (sprawność baterii, stan naładowania, czas pracy na bateriach itp.)
 • firmową stronę www,
 • wykonywanie backupów
Wszystkie monitorowane parametry systemu partnera są pokazane na przejrzystych wykresach. Dzięki temu wiadoczną są rejestrowane zachodzące zmiany oraz pojawiające się trendy. Zakładając odpowiednie parametry krytyczne i porównując uzyskane wyniki otrzymane z systemu partnera można przewidzieć, który z elementów i w jakim czasie może spowodować awarię.
 
Netwrix / Netwrix Audito
Netwrix Corporation dostarcza specjalistyczne rozwiązania z zakresu kontroli zmian w infrastrukturze IT. W zakresie audyt zmian potwierdzeniem posiadanych kompetencji firmy Netwrix jest posiadanie najbardziej rozbudowanej  oferty produktów dedykowanych do audytu w środowiskach IT. Firma utworzona w 2006 roku, w ciągu kilku lat stała się liderem runku audytu zmian, czego dowodem są tysiące zadowolonych klientów na całym świecie.
Netwrix Auditor (poprzednio Change Reporter Suite) to zintegrowane rozwiązanie do automatycznego audytu całej infrastruktury IT. Bez względu na to, kto, co i gdzie zmienia, czy jest to Active Directory, serwer plików, poczta Microsoft Exchange,  macierze NetApp lub EMC, infrastruktura wirtualna czy bazy danych SQL Server - wszystko jest centralnie audytowane, a dane są skonsolidowane i przedstawione w formie wygodnych raportów. Produkt usprawnia zgodność środowiska z regulacjami HIPAA, SOX, PCI, GLBA, FISMA oraz wielu innych.
Korzystając z technologii AuditAssurance, Netwrix Auditor generuje raporty, które zawierają pełne informacje o każdej zmianie, która zaszła w organizacji. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań do zarządzania logami (SIEM), Netwrix sprawia, że bardzo łatwo jest znaleźć odpowiednie odpowiedzi na kluczowe pytania: kto, co, kiedy i gdzie zmienił, a także poprzednie i nowe wartości dla zmodyfikowanych ustawień. Inną unikalną cechą technologii AuditIntelligence jest przekształcanie surowych danych w informacje które mogą być filtrowane według różnych kryteriów, takich jak imię i nazwisko osoby, która dokonała zmiany lub odczytu danych, terminu zmiany i innych parametrów.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.
Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz!
Dział Handlowy | 22 266 06 66  | kontakt@outsourcing24.pl 
 
Powrót na stronę główną IT